Wat houdt een oogstaandeel in?

Als oogstaandeelhouder oogst je – onder begeleiding van de tuinder – zelf van begin mei tot begin december wekelijks een pakket met groenten en kruiden van de moestuin. Je bent daar wekelijks hooguit een half uurtje mee bezig. De oogst kan fluctueren. Je eet mee met de seizoenen en deelt dus ook mee in de lusten en lasten van de weersinvloeden, de groei en andere mee- of tegenvallers in de moestuin. 

Na je inschrijving via deze site ontvang je een bevestiging en dan heb je nog 7 dagen de tijd om na aankoop van je oogstaandeel te annuleren en je betaling terug te krijgen.

Na de bevestiging van je inschrijving sturen we je een betaalverzoek via e-mail. Je kunt betalen via bankoverschrijving. De betaaltermijn is 14 dagen na het ontvangen van het betaalverzoek en voorafgaand aan je eerste oogst. Een aandeel kost €349,50 (incl. 9% BTW). 

Een pakket bevat wekelijks gemiddeld 5 soorten biologisch geteelde seizoensgroenten en kruiden, genoeg voor 3 à 5 maaltijden voor 2 personen. De oogstdagen zijn in het jaar 2021 in principe op alle woensdagen en zaterdagen.

Oogstaandeelhouders verbinden zich minimaal één seizoen aan de moestuin en de tuinder. Daardoor kan de teeltplanning vooraf op het aantal oogstaandeelhouders worden afgestemd en is geen sprake van overschot of verspilling. Behalve groentepakketten voor de aandeelhouders zal Moestuin Oostwaard ook een kleiner gedeelte van de oogst aanbieden in de landwinkel.

Voordelen

  • dagverse, smakelijke groenten van bekende herkomst
  • biologisch gecertificeerd, duurzaam en lokaal geteeld, dus voedsel van dichtbij en daardoor minder voedselkilometers
  • door zelfoogst ben je persoonlijk direct betrokken bij het verbouwen van je eigen voedsel
  • grote diversiteit aan groenten op je bord
  • de boer krijgt een eerlijke prijs voor zijn voedsel

Als oogstaandeelhouder kun je ook meedenken over het teeltplan voor het volgende seizoen. 

De oogst

Moestuin Oostwaard vindt gezond, duurzaam en gevarieerd voedsel belangrijk. Je oogst de lekkerste groente, vooral geteeld op smaak en zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Hieronder staat een overzicht van het minimale deel van de oogst door het jaar heen. Dit overzicht is indicatief, want de groei wordt altijd beïnvloed door de weers- en klimaatomstandigheden. 

Mei: broccoli, bloemkool, bietjes, sla (diverse)

Juni: bietjes, tuinbonen, sla, erwten

Juli: sla, Nieuw-Zeelandse spinazie, bonen, courgette, snijselderij

Augustus: stengelui, komkommer, tomaat, peper, maïs, courgette, snijbiet, snijselderij

September: aardappels, bonen, kapucijners, maïs, courgette, snijbiet, ui

Oktober: aardappelen, bonen, pastinaak, knolselderij, snijselderij, snijbiet

November: pompoen, courgette, uien, bieten, Nieuw-Zeelandse spinazie

December: spruitjes, boerenkool, selderij, aardappels

Daarnaast een groot deel van het seizoen diverse kruiden.

Nog enkele algemene voorwaarden

Moestuin Oostwaard is nooit aansprakelijk voor eventuele schade aan of door de afgenomen producten, behoudens in geval van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen en informatie op de website of in andere uitingen zijn indicatief en kunnen geen aanspraak geven op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting van enige verplichting. 

De oogstaandeelhouder kan de overeenkomst slechts ontbinden wanneer Moestuin Oostwaard toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard, geringe betekenis of overmacht (bijvoorbeeld het weer), de ontbinding niet rechtvaardigt. Moestuin Oostwaard heeft het recht de overeenkomst met de oogstaandeelhouder te ontbinden op door haar op te geven reden.

De aanschaf van het oogstaandeel geldt voor 1 seizoen. Een seizoen start op 1 januari en eindigt datzelfde kalenderjaar op 31 december. Tussentijds beëindigen is niet mogelijk. Tijdens het seizoen instromen is wel mogelijk. Levering van oogstaandelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.