Oogst mee

Alle oogstaandelen voor het jaar 2021 zijn gereserveerd. Je kunt je nog inschrijven voor de wachtlijst en de nieuwsbrief.

Moestuin Oostwaard zal gaan werken met Community Supported Agriculture (CSA).

Als je geïnteresseerd bent en woont in de omgeving van Oostwaard kun je je inschrijven voor een oogstaandeel. Dit betekent dat je zelf wekelijks gedurende het groeiseizoen (het eerste jaar van mei t/m november) je groenten kunt oogsten.

Community supported agriculture

CSA-landbouw betekent dat wij als boer werken voor een gemeenschap van vaste aandeelhouders voor de langere termijn, in dit geval een jaar. Met hen delen we de oogst. De risico’s en kansen worden gedeeld, zowel bij een misoogst als bij een overvloedige oogst.

Oostwaard heeft plaats voor maximaal 50 oogstaandeelhouders voor het jaar 2021. Voor een bedrag van € 349,50 (incl. 9% BTW) per jaar kun je onder begeleiding van de tuinder ongeveer 30 weken oogsten en plukken. Het pakket voorziet in groenten voor ongeveer 2 personen per week.

Vrijwilligers heten wij van harte welkom om het opstarten en het onderhoud van de moestuin te ondersteunen.

Daarnaast kun je desgewenst bijdragen aan de eerste investeringen in dit project. Deze investeringen in het eerste jaar zijn nodig om de infrastructuur van de moestuin vorm te geven, zodat die daarna op zichzelf kan voortbestaan.

We zijn verheugd met de eerste schenking die Oostwaard zal ontvangen uit het De Winterfonds 2021, van het IVN Vecht & Plassengebied (Instituut voor Natuureducatie) ten behoeve van een eetbare haag rondom de moestuin.


Wil je deel worden van dit project? Alle oogstaandelen voor het jaar 2021 zijn helaas gereserveerd. Wel kun je je inschrijven voor de wachtlijst en de nieuwsbrief.